Herroepingsrecht

§ 11 Annuleringsbeleid

(1) Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt ​​dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Motorrad Meyer GmbH & Co. KG, Grüner Weg, Grüner Weg 123, 52070 Aken, e-mail: info@mycl-turell.de, Tel: 0241 94 64 216, Fax: 0241 94 64 23 0 ) door middel van een duidelijke uitleg (bijv.B een brief verzonden per post, fax of e-mail) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door de producten eenvoudigweg binnen de herroepingstermijn naar ons terug te sturen.

(2) Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, krijgen wij alle betalingen terug (met uitzondering van de verzendkosten en eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden ), die wij van u hebben ontvangen, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt; Voor deze terugbetaling zijn u in geen geval kosten verschuldigd. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. Alleen dan ontvangt u de terugbetaling. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van dertig dagen is verstreken. Wij dragen de directe kosten van het retourneren van de goederen (geldt alleen binnen Duitsland). U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

(3) Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 

  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd,
  • voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen,
  • om audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking te leveren, indien de verzegeling na levering is verwijderd,
  • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

(4) Voorbeeldformulier voor herroeping

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan:

Motorrad Meyer GmbH & Co. KG

Mijncl Turell

Grüner Weg 123
DE-52070 Aken

Fax: 0241-94 64 23 0
E-mail: info@mycl-turell.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

(Geef hier de exacte naam van de goederen op)

Besteld op ________________________________ (*)/ontvangen op _______________________(*)


Uw naam:
Uw adres:

Datum:

Uw handtekening (alleen voor papieren kennisgeving):

×