Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming volgens de AVG


 1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere regelgeving inzake gegevensbescherming is

Fa Motorrad Meyer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 123
52070 Aken
Tel.: + 49 (0) 241- 94 64 215
E-mail: info@mycl-turell.de  
Website: www.mycl-turell.de 

 

 1. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is

Bedrijf Motorrad Meyer GmbH & Co. KG

- Functionaris voor gegevensbescherming –

Daniela Porps
Grüner Weg 123
52070 Aken
Tel.: + 49 (0) 241-94 64 216
E-mail: daniela.porps@motorrad-meyer.de

 

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens (bijv.B Aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). De volgende regelgeving informeert u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt alleen voor onze website www.mycl-turell.de. Als u via links op onze site naar andere sites wordt doorverwezen, informeer u dan daar over de manier waarop met uw gegevens wordt omgegaan.

 

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  Als we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is Art. 6 lid. 1 verlicht. een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag.
  Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, geldt Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, geldt art. 6 lid. 1 verlicht. c AVG als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is art. 6 lid. 1 verlicht. d AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan geldt art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG als wettelijke basis voor verwerking.

 

 1. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

  De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-regelgeving, wetten of andere regelgeving waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. De gegevens worden eveneens geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er een noodzaak bestaat voor verdere opslag van de gegevens om een ​​contract af te sluiten of uit te voeren.

 

 1. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaken van logbestanden

 2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.
De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5 ) Datum en tijd van toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
(7) Websites die toegankelijk zijn voor het systeem van de gebruiker via onze website

De gegevens worden tevens opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Dit heeft geen invloed op de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens is Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG

 1. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven. Deze doeleinden omvatten ook ons ​​legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG

 1. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als de gegevens worden verzameld om de website ter beschikking te stellen, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er bestaat voor de gebruiker dus geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

 1. Gebruik van cookies
 2. a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker door de internetbrowser. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser op unieke wijze kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd.
In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

(1) Taalinstellingen
(2) Artikelen in een winkelwagen
(3) Inloggegevens

 1. b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG

 1. c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

(1) Winkelwagen
(2) Taalinstellingen overnemen
(3) Zoektermen onthouden

De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Deze doeleinden omvatten ook ons ​​legitieme belang bij het verwerken van persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG

 1. d) Duur van opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat u niet langer alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

 1. Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

  Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (www.google.de). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deAls alternatief voor de browserplug-in kunt u Klik op deze link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.
 2. Google Adwords

(1) Wij gebruiken de dienst Google Adwords om met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens uit de reclamecampagnes. Ons belang is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de advertentiekosten te komen.

(2) Dit advertentiemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde “advertentieservers”. Om dit te doen, gebruiken we advertentieservercookies, waarmee bepaalde parameters kunnen worden gemeten om het succes te meten, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verlopen doorgaans na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De analysewaarden voor deze cookie zijn doorgaans de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor post-view-conversies) en opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker dit niet wil doen). meer aangepakt worden).

(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van Adwords-klanten. Wij verzamelen of verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de genoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van advertentiemateriaal; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren.

(4) Vanwege de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en zullen u daarom op basis van ons kennisniveau informeren: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende onderdeel hebt geopend van onze website of klikte op een van onze advertenties. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of Als u niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

 

BEZWAAR/PREVENTIE VAN TRACKING

(5) U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name het onderdrukken van cookies van derden betekent dat u geen advertenties van externe providers ontvangt; b) door cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads worden geblokkeerd, waarbij deze instelling worden verwijderd als u uw cookies verwijdert c.) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne “About Ads” te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u verwijdert uw cookies verwijderen; d) door het permanent te deactiveren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

(6) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is Art.6 Para.1 pag.1 verlicht. f AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy  en https://services.google.com/sitestats/de.html . U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org  . Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

 1. Nieuwsbrief 
 2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens uit het invoermasker naar ons verzonden.Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, maken wij gebruik van het zogenaamde Dubbele opt-in-procedure (DOI-procedure): Nadat u uw e-mailadres in het registratieveld heeft ingevoerd en toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, sturen wij u een bevestigingslink naar het door u opgegeven e-mailadres. Alleen wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze mailinglijst voor het verzenden van de nieuwsbrief. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter a) AVG.Daarnaast worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:

Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van gegevens wordt uw toestemming verkregen als onderdeel van het registratieproces en er wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

De gegevens worden in verband met de gegevensverwerking voor het versturen van nieuwsbrieven niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het bezorgen van de nieuwsbrief. Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

 1. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. De overige persoonlijke gegevens die in het kader van het registratieproces worden verzameld, worden doorgaans na een periode van zeven dagen verwijderd.

 • Mogelijkheid om bezwaar te maken en deel te nemen
 • Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link aanwezig. Dit maakt het ook mogelijk om uw toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, in te trekken.

   

  VII. E-mailadvertenties voor soortgelijke goederen en services


  Mycl Turell kan - zelfs zonder dat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven - u per e-mail advertentie-inhoud sturen die goederen/diensten bevat die vergelijkbaar zijn met de goederen/diensten die u al hebt gekocht bij Mycl Turell in het verleden.

   

  Aan het einde van elke e-mail krijgt u de mogelijkheid om u aan te melden met betrekking tot het toekomstige gebruik van uw e-mailadres voor het eerder genoemde doel (reclame voor vergelijkbare goederen en diensten) door Mycl Turell naar tegenspreken. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is die van artikel 7, lid 3 UWG en artikel 6, lid 1, letter f) AVG.

   

  VIII. Registratie 

  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. Er vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats. Als onderdeel van het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:

  (1) Naam
  (2) E-mailadres
  (3) Straat en nummer.
  (4) Postcode
  (5) STAD
  (6) Land
  (7) TEL.

  Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker verkregen om deze gegevens te verwerken.

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG. Als de registratie dient om een ​​contract uit te voeren waarbij de gebruiker partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG

  1. Doel van de gegevensverwerking

  De gebruiker moet zich registreren om bepaalde inhoud en diensten op onze website te kunnen aanbieden. Registratie van de gebruiker is noodzakelijk om een ​​contract met de gebruiker uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

  1. Duur van opslag

  De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld.
  Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.
  Dit is het geval tijdens het registratieproces om een ​​contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren als de gegevens niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren. Zelfs nadat het contract is gesloten, kan het nodig zijn om de persoonlijke gegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • Mogelijkheid om bezwaar te maken en deel te nemen
 • Als gebruiker heeft u op elk moment de mogelijkheid om uw registratie te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens op elk moment wijzigen.
  Als de gegevens nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren, is het vroegtijdig verwijderen van de gegevens alleen mogelijk, tenzij contractuele of wettelijke verplichtingen het verwijderen ervan verhinderen.

   

  1. Contactformulier en e-mailcontact 
  2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

  Er is een contactformulier op onze website waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

  (1) Naam
  (2) E-mailadres
  (3) Straat en nummer.
  (4) Postcode
  (5) STAD
  (6) Land
  (7) TEL.

  Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendproces wordt uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

  U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

  In dit kader worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

  1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG.

  De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die worden verzonden bij het verzenden van een e-mail is Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG

  1. Doel van de gegevensverwerking

  De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om het contact te verwerken. Als u via e-mail contact met ons opneemt, vertegenwoordigt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen.

  1. Duur van opslag

  De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de kwestie in kwestie eindelijk is opgehelderd.De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

   

  1. Overdracht van gegevens aan derden

  1. Betalingsdienstaanbieder

  Deze website biedt verschillende betalingsmogelijkheden, zoals:B Vooruitbetaling, via PayPal, Amazon en betaling op rekening. Voor dit doel kunnen betalingsgegevens worden doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders waarmee wij samenwerken.Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden door aan de servicepartners die betrokken zijn bij de contractafwikkeling en aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor betalingszaken. In gevallen waarin uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven, is de omvang van de verzonden gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum.Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door betalingsdienstaanbieders vindt u in hun gegevensbeschermingsbeleid.

   

  1. Rederij

  Om bestellingen te bezorgen, werken we samen met externe verzendserviceproviders (bijv.B DHL) samen. Deze verzenddienstverleners ontvangen van ons de volgende gegevens om de betreffende bestelling uit te voeren:

  • Je naam
  • Je afleveradres
  • indien nodig Uw postnummer (als u de bestelling wilt laten bezorgen bij een DHL-pakstation)
  • indien nodig Uw e-mailadres (als de verzendserviceprovider u per e-mail wil informeren over de verwachte leverdatum)

  Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door verzendserviceproviders vindt u in hun privacybeleid.

  Paqato

  Wanneer uw goederen worden verzonden, worden de gegevens van de orderkop gebruikt om de verzending te volgen en probleemgevallen te identificeren. Kunst 6 lid. 1 verlicht. B (als onderdeel van contractuele/precontractuele relaties), Art. 6 lid. 1 verlicht. F (overige verzoeken) AVG verwerkt.De gebruikersinformatie wordt opgeslagen en verwerkt in het verzendanalysesysteem PAQATO van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Bondsrepubliek Duitsland, om de goederen sneller en foutloos te kunnen leveren en een vlotte communicatie te garanderen (gerechtvaardigd belang in overeenstemming met. Kunst 6 lid. 1 verlicht. F AVG). Wij verwijderen de gegevens als deze niet langer nodig zijn. Iedere twee jaar beoordelen wij de noodzaak; Daarnaast gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

  1. Sociale medianetwerken

  Als onderdeel van advertentiecampagnes geven we gegevens door aan aanbieders van sociale netwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties die u worden gepresenteerd op onze diensten en op de websites en apps van andere aanbieders. Hiervoor gebruiken wij en onze reclamepartners standaard internettechnologieën. Hierdoor kunnen wij gerichter adverteren, zodat wij u alleen advertenties en aanbiedingen kunnen aanbieden die daadwerkelijk voor u relevant zijn. Hierdoor kunnen we beter voldoen aan de behoeften van onze gebruikers op het gebied van personalisatie en ontdekking van nieuwe producten en kunnen we u op de lange termijn geïnteresseerd houden in onze diensten via een meer persoonlijke winkelervaring. De door ons en onze advertentiepartners gebruikte advertentieformaten omvatten advertenties op sociale netwerken (bijv.B Facebook-advertenties, Instagram-advertenties, YouTube-videoadvertenties).

  1. Informatie over fanpagina's van sociale media

  Wij onderhouden sociale media-profielen op de sociale netwerken Facebook en Instagram (zogenaamde “fanpagina’s”). We publiceren en delen regelmatig inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen op onze fanpagina's. Elke keer dat u interactie heeft met onze fanpagina's of andere Facebook- of Instagram-websites, registreren de exploitanten van de sociale netwerken uw gebruiksgedrag met behulp van cookies en soortgelijke technologieën. Fanpagina-exploitanten kunnen algemene statistieken bekijken over de interesses en demografische kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, regio) van het fanpaginapubliek. Als u sociale netwerken gebruikt, worden het type, de omvang en de doeleinden van de verwerking van de gegevens in sociale netwerken in de eerste plaats bepaald door de exploitanten van de sociale netwerken.Als u rechtstreeks met ons communiceert via onze fanpagina's of persoonlijke inhoud met ons deelt, is Mycl Turell verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Een uitzondering geldt voor de hieronder beschreven gegevensverwerking voor gebruiksanalyse (pagina-inzichten); Wij en Facebook zijn hier samen verantwoordelijk voor.

  Verwerking van uw gegevens door Facebook

  Houd er rekening mee dat Facebook, wanneer u onze fanpagina's gebruikt, uw gegevens ook voor zijn eigen doeleinden verwerkt, die niet in deze verklaring inzake gegevensbescherming tot uiting komen. Op deze gegevensverwerkingen op Facebook hebben wij geen invloed. In dit verband verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende sociale netwerken:

  -          Informatie over gegevensbescherming Facebook

  -          Privacybeleid van Instagram | Helpcentrum van Instagram

   

  XII. Bewezen deskundige

  Wij maken op onze website gebruik van “Proven Expert”, een dienst van Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlijn, Duitsland (hierna: “Proven Expert”). Wij gebruiken Proven Expert om klantbeoordelingen op onze website op te nemen. Als klant heeft u de mogelijkheid om diensten op onze website te beoordelen. Wanneer u een review aanmaakt, verzamelt en bewaart Proven Expert uw e-mailadres en technische gegevens zoals uw IP-adres en informatie over de webbrowser die u gebruikt in een bijbehorend logbestand. Daarnaast bewaart Proven Expert ook andere vrijwillige informatie als u deze verstrekt.

  Wij gebruiken Proven Expert om u de mogelijkheid te bieden diensten op onze website te beoordelen. Tegelijkertijd dient het gebruik van Proven Expert kwaliteitsborging en optimalisatiedoeleinden. Om de authenticiteit van een review te waarborgen en misbruik van het reviewsysteem, bijvoorbeeld door spam of meerdere reviews door dezelfde gebruiker, te voorkomen, moeten bovengenoemde gegevens door Proven Expert worden verwerkt en opgeslagen. Het gebruik van Proven Expert dient daarom om de veiligheid en integriteit van onze informatietechnologiesystemen te behouden. Dit ligt ook in ons gerechtvaardigd belang bij het verwerken van bovengenoemde gegevens. Als u ons uw toestemming heeft gegeven, is de wettelijke basis Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a) AVG. Bovendien is de rechtsgrondslag Art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG.

  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment intrekken. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval geen gebruik kunt maken van het beoordelingssysteem. U kunt uw intrekking of bezwaar kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ons e-mailadres dat vermeld staat in de juridische kennisgeving. U kunt volledig voorkomen dat Proven Expert bovenstaande gegevens verwerkt en opslaat door geen gebruik te maken van het beoordelingssysteem.

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel van uw verzameling te bereiken. Dit is het geval als uw review wordt verwijderd. Verwijdering vindt niet plaats als verdere verwerking en opslag van uw persoonlijke gegevens in individuele gevallen noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. In dit geval hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de verdere verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. De wettelijke basis is art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. f) AVG. Er vindt geen verwijdering plaats, zelfs niet als wij op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn uw persoonsgegevens te blijven bewaren.

  Informatie van derden: Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlijn, Duitsland. Meer informatie van de externe aanbieder over gegevensbescherming vindt u op de volgende Proven Expert-website: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

   

  XIII. Rechten van de betrokkene

  Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de betrokkene.SD AVG en u heeft de volgende rechten jegens de verantwoordelijke:

  1. Recht op informatie

   U kunt bij de verantwoordelijke bevestiging vragen of er persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt. Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u bij de verantwoordelijke informatie opvragen over de volgende gegevens:

  (1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
  (2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
  (3) de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden bekendgemaakt;
  (4) de geplande opslagduur van de persoonsgegevens over u of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de Bewaartermijn;
  (5) het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
  (6) het bestaan van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  (7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
  (8) het bestaan ​​van een geautomatiseerd besluit -maken inclusief profilering in overeenstemming met Art. 22 lid. 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – betekenisvolle informatie over de betrokken logica, evenals de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  U heeft het recht om informatie op te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit kader kunt u vragen om de passende garanties conform. Kunst 46 AVG op de hoogte te worden gesteld in verband met de overdracht.

  2. Recht op rectificatie

  U heeft recht op rectificatie en/of aanvulling door de verantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens over u onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

  3. Recht op beperking van de verwerking

  U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

  (1) als u verifieert de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
  (2) de verwerking is onrechtmatig en u weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de verzoeken om persoonsgegevens;
  (3) de verantwoordelijke persoon heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
  (4) als u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid. 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan jouw redenen.

  Als de verwerking van persoonlijke gegevens over u is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke persoon te beschermen of rechtspersoon, of verwerkt om redenen van belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat.
  Is de verwerking beperkt in overeenstemming met het bovenstaande.G De vereisten zijn beperkt. U wordt door de verantwoordelijke persoon geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

  1. Recht op verwijdering

   a) Verplichting tot verwijdering
   U kunt van de verantwoordelijke persoon eisen dat de persoonsgegevens die u betreffen, onmiddellijk worden verwijderd, en de verantwoordelijke persoon is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

   (1) De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
   (2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd. Kunst 6 lid. 1 verlicht. een of soort. 9 par. 2 verlicht. een AVG en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
   (3) Je plaatst volgens. Kunst 21 lid. 1 AVG, u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking, of u indient in overeenstemming met. Kunst 21 lid. 2 AVG bezwaar maken tegen de verwerking.
   (4) De persoonsgegevens over u zijn onrechtmatig verwerkt.
   (5) Het verwijderen van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
   (6) De persoonlijke gegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met Art. 8 lid. 1 AVG verzameld.

   b) Informatie aan derden
   Heeft de verantwoordelijke de persoonsgegevens over u openbaar gemaakt en voldoet hij daaraan. Kunst 17 par. 1 AVG verplicht is deze te verwijderen, zal hij passende maatregelen nemen, ook technische, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken te informeren die u als betrokkene wenst alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd.

   c) Uitzonderingen
   Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

   (1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
   (2) ter vervulling van een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd;
   ( 3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9 par. 2 verlicht. h en i en art. 9 par. 3 AVG;
   (4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met. Kunst 89 par. 1 AVG, voor zover de onder sectie a) genoemde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of deze ernstig zal belemmeren, of
   (5) om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

   5. Recht op informatie

   Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke persoon heeft doen gelden, is de verantwoordelijke persoon verplicht dit aan alle ontvangers bekend te maken aan wie de persoonsgegevens over u openbaar zijn gemaakt, op de hoogte zijn gesteld van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
   U heeft het recht om door de verantwoordelijke persoon over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

   6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

   U heeft het recht om de persoonsgegevens over u die u aan de verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. U heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat
   (1) de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met. Kunst 6 lid. 1 verlicht. een AVG of art. 9 par. 2 verlicht. een AVG of op een contract in overeenstemming met. Kunst 6 lid. 1 verlicht. b AVG is gebaseerd en
   (2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
   Bij de uitoefening van dit recht heeft u tevens het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke te laten doorgeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere mensen mogen hierdoor niet worden aangetast. Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen.

   7. Recht van bezwaar

   U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. e of f AVG, om bezwaar te maken; Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
   De verantwoordelijke zal de persoonsgegevens die u betreffen niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Als de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt met het oog op directe reclame, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens over u met het oog op dergelijke reclame; Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.
   Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, worden de persoonlijke gegevens over u niet langer voor deze doeleinden verwerkt. In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij heeft u - ongeacht Richtlijn 2002/58/EG - de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedures die gebruik maken van technische specificaties.
  2. Recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming in te trekken

   U heeft het recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

   9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering

  U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. Dit geldt niet als de beslissing

  (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,
  (2) vanwege het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is onderwerp onderworpen is aan, toegestaan ​​is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen of
  (3) plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming.

  Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9 par. 1 AVG, tenzij art. 9 par. 2 verlicht. a of g AVG is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

  Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden evenals uw legitieme belangen te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke persoon, om zijn eigen standpunt naar voren te brengen en de beslissing aan te vechten.

  10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen in strijd is met de AVG. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal de klager op de hoogte stellen van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk beroep in overeenstemming met Art. 78 AVG.

  ×