Regulamin (OWU)

Ogólne Warunki

 

 • 1 Zakres, informacje dla klientów

Poniższe ogólne warunki regulują stosunki umowne pomiędzy Motorrad Meyer GmbH & CO. KG, występując tutaj jako Mycl Turell oraz konsumenci/Ty, którzy kupują towary za pośrednictwem naszego sklepu.

 

 • 2 Zawarcie umowy

(1) Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia. Oferty i informacje cenowe zawarte w sklepie internetowym, w broszurach, reklamach i innych materiałach reklamowych podlegają zatem zmianom i nie są wiążące.

(2) Możesz dodać jeden lub więcej produktów do koszyka. Podczas składania zamówienia podajesz swoje dane i życzenia dotyczące. Metoda płatności, sposoby dostawy itp. A Dopiero kliknięcie przycisku zamówienia powoduje złożenie wiążącej oferty zawarcia umowy kupna. Wiążące zamówienie można złożyć także telefonicznie lub faksem. Które natychmiast e-mailem lub Potwierdzenie zamówienia faksem nie oznacza przyjęcia oferty zakupu. Taka akceptacja następuje dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail z informacją o wysłaniu zamówienia. Ten e-mail z potwierdzeniem wysyłki stanowi również potwierdzenie umowy. Potwierdzenie umowy ogranicza się do produktów wymienionych w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki i zapowiedzianych do dostawy.

(3) Zawsze staramy się dotrzymywać terminów dostaw zalecanych przez nas w momencie składania zamówienia. Czas dostawy zależy jednak od różnych czynników, takich jak: rodzaj i dostępność towarów lub rodzaj dostawy. Dlatego niestety nie możemy zagwarantować stałych terminów dostaw. Zwykle przyjmuje się, że czas dostawy dostępnych towarów wynosi 1-3 dni robocze po potwierdzeniu zamówienia. O ewentualnych opóźnieniach oczywiście poinformujemy Państwa niezwłocznie i podamy szacunkowy nowy termin dostawy. W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zobowiązania, koszty lub inne wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

 

 • 3 Warunki dostawy

Oprócz podanych cen produktów doliczane są koszty wysyłki, chyba że zaznaczono inaczej. Więcej o kosztach wysyłki znajdziesz w ofertach.Możliwy jest również odbiór własny. Jeśli odbierzesz osobiście, nie ponosisz kosztów przesyłki.

 

 • 4 Informacje o kliencie: Przechowywanie danych zamówienia

Twoje zamówienie zawierające szczegóły zawartej umowy (np.B Rodzaj produktu, cena itp.) jest przez nas uratowany. Z regulaminem możesz się zapoznać w trakcie składania zamówienia i zaakceptować go zaznaczając pole obok niego. Regulamin jest dostępny w każdej chwili za pośrednictwem naszej strony internetowej, nawet po zawarciu umowy. Jako zarejestrowany klient możesz uzyskać dostęp do swoich poprzednich zamówień poprzez obszar logowania klienta (moje konto klienta).

 

 • 5 Informacja o kliencie: Nota korygująca

Możesz poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem zamówienia, korzystając z przycisku usuwania. O dalszych możliwościach korekty poinformujemy Cię w trakcie składania zamówienia. Możesz także w każdej chwili całkowicie zakończyć proces składania zamówienia poprzez zamknięcie okna przeglądarki.

 

 • 6 Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru do chwili całkowitej zapłaty ceny zakupu za ten towar. Dopóki istnieje zastrzeżenie własności, nie możesz sprzedawać towarów (zwanych dalej: towarami zastrzeżonymi) ani w inny sposób zbywać ich własności.

(2) Jeżeli osoby trzecie – w szczególności komornicy – ​​uzyskają dostęp do zastrzeżonego towaru, wskażą Państwo naszą własność, o czym musimy natychmiast powiadomić, abyśmy mogli wyegzekwować nasze prawa własności.

(3) W przypadku naruszenia umowy, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności, jesteśmy uprawnieni do żądania zwrotu zastrzeżonego towaru, o ile odstąpiliśmy od umowy.

 

 • 7 Roszczenia/szkody gwarancyjne

Chcemy dostarczać Państwu wyłącznie produkty najwyższej jakości. Jeśli otrzymane produkty są wadliwe lub uszkodzone, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@mycl-turell.de lub telefonicznie: 0241-9464215. Następnie poprosimy Cię o zwrot wadliwych/uszkodzonych produktów do nas w celu sprawdzenia, a my naprawimy lub wymienimy zwrócone produkty lub zwrócimy Ci cenę zakupu (w tym ewentualne koszty dostawy).

W następujących przypadkach zwrot pieniędzy lub wymiana są wykluczone, a my odeślemy produkt do Ciebie:

 • Produkt nie został zakupiony w naszym sklepie internetowym DE;
 • Wada produktu powstała na skutek nieprzestrzegania instrukcji znajdujących się na etykietach produktu lub instrukcja pielęgnacji dołączona do opakowania produktu;
 • Wada produktu została spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem lub spowodowane zaniedbaniem (np.B poprzez kontakt z substancjami chemicznymi. Ogień, wysoka temperatura lub uszkodzenia spowodowane ostrymi przedmiotami, takimi jak noże, drut kolczasty itp. zostały spowodowane);
 • wada produktu wynikająca ze zmian w produkcie (np.B spowodowane przeróbką krawiecką).

Pamiętaj, że zastrzegamy sobie prawo do zakwestionowania Twoich roszczeń dotyczących wymiany, naprawy lub Zwrot zostanie odrzucony, jeśli wada wynika z normalnego zużycia produktów, które przekroczyły swój normalny okres użytkowania. Mycl Turell zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub specyfikacji technicznych i nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tekście lub ilustracjach. Ze względu na ograniczenia techniczne kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od kolorów oryginalnych. W przeciwnym razie za wady zakupionego towaru obowiązują ustawowe okresy rękojmi. Obecnie wynosi on dwa lata w przypadku towarów nowych i jeden rok w przypadku towarów używanych od chwili dostawy.

 

 • 8 Ograniczenie odpowiedzialności

(1) Z wyjątkiem przypadków umyślnego działania i rażącego zaniedbania, odpowiedzialność ponosi Mycl Turell/Motorrad Meyer GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywalne szkody bezpośrednie lub pośrednie Szkody następcze, które Ty lub osoby trzecie możecie ponieść w związku ze świadczonymi usługami i/lub za wszelkiego rodzaju szkody w jakiś sposób z nimi powiązane i wynikające z niewykonania obowiązków z nimi związanych, także w odniesieniu do wszelkich roszczeń odszkodowawczych osób trzecich strony mogą dokonać.Wyraźnie rozumieją Państwo, że odpowiedzialność Mycl Turell w związku z jakimkolwiek rodzajem niewykonania usług, o których mowa w poprzednim akapicie, jest ograniczona i w żadnym przypadku nie będzie ograniczona do usług otrzymanych i świadczonych przez nią w związku z wykonaniem poszczególne usługi, których dotyczy odpowiedzialność, mogą przekroczyć kwoty wypłacone Państwu.Wszelkie większe szkody, straty, koszty i wydatki są wyraźnie wyłączone z odpowiedzialności. Mycl Turell w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedociągnięcia i/lub upośledzenia, których możesz doświadczyć z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności. za opóźnienia spowodowane zakłóceniami w działaniu, wadliwą lub błędną transmisją danych lub przyczynami od nas niezależnymi – w tym między innymi opóźnieniami lub przerwami w połączeniu z systemem, awariami operacyjnymi lub problemami z połączeniem Internetu lub przerwami, zakończeniami, awariami węzłów sieci, przerwy, przerwy lub awarie usług świadczonych drogą elektroniczną, pocztową lub elektryczną; do lokautów i strajków, w tym także naszego personelu, niezależnie od tego, gdzie mają one miejsce; zapobieganiom i przeszkodom wynikającym z przepisów prawnych lub nakazów władz krajowych lub zagranicznych; do środków lub porozumień zarządzonych przez sądy lub osoby trzecie; z innych przyczyn, za które nie można nas winić i ogólnie z jakichkolwiek przeszkód i przeszkód, których nie możemy pokonać przy normalnej opiece handlowej.

(2) Mycl Turell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oszukańcze i nielegalne użycie przez osoby trzecie karty kredytowej lub innych metod płatności używanych przez Ciebie do zakupu produktów.Mycl Turell nie ma dostępu do numeru Twojej karty kredytowej ani innych dostawców usług płatniczych w żadnym momencie procesu zakupu.

(3) Mycl Turell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności umownej ani pozaumownej za bezpośrednie lub pośrednie szkody dla osób i/lub przedmiotów, które mogą wyniknąć z choćby częściowego nieprzyjęcia zamówienia przez Mycl Turell.

 

 • 9 Uszkodzenia transportowe

Jeżeli towar został dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie takich błędów dostawcy i jak najszybsze skontaktowanie się z nami. Brak zgłoszenia reklamacji lub skontaktowania się z nami nie ma żadnego wpływu na ustawowe uprawnienia gwarancyjne. Ale pomagasz nam spełnić nasze własne roszczenia wobec przewoźnika lub aby móc ubiegać się o ubezpieczenie transportowe.

 

 • 10 zwrotów

(1) Otrzymany towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 30 dni, odsyłając towar. Bieg terminu rozpoczyna się najwcześniej w momencie otrzymania towaru i niniejszej instrukcji.

(2) Prosimy o skorzystanie z naszego listu zwrotu, który otrzymasz e-mailem z potwierdzeniem zamówienia. Alternatywnie możesz również przesłać prośbę o zwrot za pośrednictwem naszej strony internetowej.

(3) Koszty powrotów w UE i poza nią:

 

Pod poniższym linkiem znajdziesz nasze koszty wysyłki na terenie UE i poza nią (w przypadku wysyłki poza Niemcy) Informacje o kosztach wysyłki | Mycl Turell (mycl-turell.de). W przypadku paczek, które muszą przejść przez odprawę celną, istotne jest, aby można było zidentyfikować ich zawartość. Do przesyłki prosimy dołączyć kopię faktury. Przesyłki oznaczone poniżej wartości, bez faktury lub bez powodu do zwrotu, zostaną automatycznie zwrócone do nadawcy. Jeśli wybrałeś notę ​​kredytową dla swojego zwrotu, odliczymy tę kwotę od kwoty kredytu.

 

 • 11 Zasady anulowania rezerwacji

 

(1) Prawo do odstąpienia od umowy


Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła w posiadanie ostatni towar lub ma Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami (Motorrad Meyer GmbH & Co. KG, Grüner Weg, Grüner Weg 123, 52070 Aachen, e-mail:  info@mycl-turell.de, Tel: 0241 94 64 216, Fax: 0241 94 64 23 0) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np.B pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) informujące Cię o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Możesz również skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, po prostu wysyłając produkty do nas w terminie anulowania.

 

 

(2) Konsekwencje odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zatrzymamy wszystkie dokonane przez nas płatności (z wyjątkiem kosztów przesyłki oraz wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie rodzaju dostawy innego niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). które otrzymałeś od Ciebie, należy zwrócić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Twoim odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji; W żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat z tytułu tej spłaty. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dopiero wtedy otrzymasz zwrot pieniędzy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu trzydziestu dni. Ponosimy bezpośrednie koszty zwrotu towaru (obowiązuje wyłącznie na terenie Niemiec). Ponosisz odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

 

(3) Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów

 

 • o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,
 • dostawy towarów zapieczętowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli po dostarczeniu usunięto ich zabezpieczenie,
 • o dostawę towaru, jeżeli ze względu na swój charakter został on po dostarczeniu nierozłącznie zmieszany z innymi towarami,
 • o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu usunięto zabezpieczenie,
 • o dostarczanie dzienników, czasopism lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

(4) Przykładowy formularz anulowania


Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Do:

Motorrad Meyer GmbH & Co. KG

Mycl Turell

Grüner Weg 123
DE-52070 Aachen

Faks: 0241-94 64 23 0
E-mail: info@mycl-turell.de

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującego towaru (*) / świadczenia następującej usługi (*)

(Proszę podać tutaj dokładną nazwę towaru)

Zamówiono dnia ______ (*)/odebrano dnia __________(*)


Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:

Data:

Twój podpis (tylko w przypadku powiadomień papierowych):

 

 • 12 Ochrona danych

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych i dlatego przestrzegamy przepisów niemieckiej ustawy o ochronie danych, a także ewentualnych innych odpowiednich krajowych przepisów o ochronie danych. Informacje na temat ochrony danych można znaleźć pod adresem Ochrona danych | Mycl Turell (mycl-turell.de). Na życzenie chętnie je prześlemy.

 

 • 13 Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej

O ile wyraźnie nie określono inaczej, jesteśmy właścicielem lub Licencjobiorcy w odniesieniu do wszystkich praw własności intelektualnej na tej stronie internetowej. Niniejsza witryna internetowa i cała jej zawartość są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Korzystanie z tej witryny nie daje żadnych praw w odniesieniu do praw autorskich, praw do projektu lub znaków towarowych.

Możesz drukować lub pobierać treści z tej witryny wyłącznie do użytku osobistego, informacyjnego i niekomercyjnego.

Nie możesz w żaden sposób modyfikować wydruków ani kopii cyfrowych jakiejkolwiek zawartości tej witryny. Nie wolno Ci także w żaden sposób kopiować, rozpowszechniać, publikować, przekazywać ani sprzedawać zawartości tej witryny. W szczególności nie możesz wykorzystywać części tej witryny do celów komercyjnych lub komercyjnych bez uprzedniego uzyskania od nas odpowiedniej licencji lub otrzymać licencjodawcę.

Wszystkie słowne i graficzne znaki towarowe, logo, nazwy marek („marki”) wyświetlane na stronie internetowej są i pozostają własnością Motorrad Meyer GmbH & Co. KG/Mycl Turell. Używanie znaku towarowego na innych stronach internetowych lub łączenie w jakiejkolwiek formie z innymi stronami internetowymi jest niedozwolone, chyba że firma Motorrad Meyer GmbH & Co. KG/Mycl Turell wyraźnie wyraził na to zgodę w formie pisemnej.


 • 14 Internetowe rozstrzyganie sporów (OS)

 

Procedury rozstrzygania sporów

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do wzięcia udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

 

Rozstrzyganie sporów online

Komisja Europejska udostępnia konsumentom platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod
linkiem zewnętrznym www.ec.europa.eu/consumers/odr .

Nasz adres e-mail: info@mycl-turell.de

 • 15 Miejscem jurysdykcji i miejscem wykonania jest Akwizgran.

W przypadku wszystkich umów pomiędzy Tobą a Motorrad Meyer GmbH & Co. KG/Mycl Turell oraz niniejsze Ogólne Warunki Handlowe podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

 • 16 Klauzula rozłączności

Jeżeli jedno z powyższych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niekompletne, pozostałe postanowienia powinny pozostać nienaruszone.

×