Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych zgodnie z RODO


 1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest

Fa Motorrad Meyer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 123
52070 Akwizgran
Tel.: + 49 (0) 241- 94 64 215
E-mail: info@mycl-turell.de  
Strona internetowa: www.mycl-turell.de 

 

 1. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest

Firma Motorrad Meyer GmbH & Co. KG

- Inspektor ochrony danych –

Daniela Porps
Grüner Weg 123
52070 Aachen
Tel.: + 49 (0) 241-94 64 216
E-mail: daniela.porps@motorrad-meyer.de

 

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe (np.B Powitanie, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty kredytowej) są przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych i prawa o ochronie danych Unii Europejskiej (UE). Poniższy regulamin informuje Cię o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wyłącznie naszej strony internetowej www.mycl-turell.de. Jeśli za pośrednictwem linków znajdujących się na naszej stronie nastąpi przekierowanie do innych witryn, prosimy o zapoznanie się tam z informacjami o sposobie postępowania z Twoimi danymi.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych, stosujemy art. 6 ust. 1 lit. podstawą prawną jest ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).
  Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, stosuje się art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako podstawa prawna. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, stosuje się art. 6 ust. 1 lit. d RODO jako podstawa prawna. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, wówczas stosuje się art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawa prawna przetwarzania.

 

 1. Usuwanie i okres przechowywania danych

  Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć także miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również po upływie okresu przechowywania określonego w wymienionych normach, chyba że dalsze przechowywanie danych będzie konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

 1. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 2. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszej witryny internetowej, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp.
Zbierane są następujące dane:

(1) Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5 ) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny
(7) Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie ma to wpływu na adresy IP użytkownika ani inne dane umożliwiające przypisanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane łącznie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 1. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Do celów tych zalicza się także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 1. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych w celu udostępniania witryny internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania witryny. Użytkownik nie ma zatem możliwości sprzeciwu.

 

 1. Korzystanie z plików cookie
 2. a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza witryna korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w przeglądarce internetowej lub zapisywane w systemie komputerowym użytkownika przez przeglądarkę internetową. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wejściu na stronę.
Używamy plików cookie, aby nasza witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.
W plikach cookies zapisywane i przesyłane są następujące dane:

(1) Ustawienia języka
(2) Pozycje w koszyku
(3) Informacje o logowaniu

 1. b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookies stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 1. c) Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookies jest uproszczenie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej witryny nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.
Potrzebujemy plików cookie dla następujących aplikacji:

(1) Koszyk
(2) Przyjmowanie ustawień językowych
(3) Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł

Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 1. d) Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny przez użytkownika. Dlatego jako użytkownik masz także pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej witryny internetowej, pełne korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może nie być już możliwe.

 1. Korzystanie z Google Analytics do analizy sieci

  Nasza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci udostępnianej przez Google Inc. (www.google.de). Google Analytics wykorzystuje tzw „Cookies”, pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę Twojego korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja adresu IP jest aktywna na tej stronie internetowej. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe. Możesz także zdecydować się na zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (m.in. Twój adres IP) do Google i przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deAlternatywą dla wtyczki do przeglądarki możesz kliknij ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych w tej witrynie w przyszłości. Na Twoim urządzeniu przechowywany jest plik cookie rezygnacji. Jeśli usuniesz pliki cookie, będziesz musiał ponownie kliknąć link.
 2. Google Adwords

(1) Korzystamy z usługi Google Adwords, aby za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. Skuteczność poszczególnych działań reklamowych możemy określić w odniesieniu do danych z kampanii reklamowych. Naszym interesem jest pokazanie Państwu reklam, które Państwa interesują, uczynienie naszej strony internetowej bardziej interesującą dla Państwa oraz uzyskanie uczciwej kalkulacji kosztów reklamy.

(2) Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklamowych”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklam, dzięki którym można mierzyć określone parametry w celu pomiaru sukcesu, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeśli trafisz na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords zapisze plik cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie zazwyczaj wygasają po 30 dniach i nie są przeznaczone do osobistej identyfikacji użytkownika. Wartości analityczne tego pliku cookie to zazwyczaj unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklam na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) i informacja o rezygnacji (oznaczenie, że użytkownik nie chce zająć się bardziej).

(3) Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie przechowywany na jego komputerze jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdemu klientowi AdWords przypisany jest inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Sami nie zbieramy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wspomnianych działań reklamowych. Otrzymujemy wyłącznie oceny statystyczne od Google. Na podstawie tych ocen możemy określić, które ze stosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych w związku z wykorzystaniem materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy na podstawie tych informacji identyfikować użytkowników.

(4) Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia, dlatego będziemy Cię informować zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Dzięki integracji AdWords Conversion Google otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej części naszej witryny internetowej lub kliknął jedną z naszych reklam. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub Jeśli nie jesteś zalogowany, istnieje możliwość, że dostawca pozna i zapisze Twój adres IP.

 

Sprzeciw / ZAPOBIEGANIE ŚLEDZENIU

(5) Możesz uniemożliwić udział w tym procesie śledzenia na różne sposoby: a) odpowiednio ustawiając oprogramowanie swojej przeglądarki, w szczególności wyłączenie plików cookie stron trzecich oznacza, że ​​nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od dostawców zewnętrznych; b) dezaktywując pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings /ads, przy czym to ustawienie zostaną usunięte, jeśli usuniesz pliki cookie, c.) poprzez dezaktywację reklam dostawców opartych na zainteresowaniach, które są częścią kampanii samoregulacyjnej „O reklamach” za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuwasz pliki cookies; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie mieć możliwości pełnego wykorzystania wszystkich funkcji tej oferty.

(6) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art.6 Pkt.1 str.1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy  oraz https://services.google.com/sitestats/de.html . Możesz też odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org  . Firma Google zgłosiła się do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

 1. Biuletyn 
 2. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej możesz zapisać się na bezpłatny newsletter. Podczas rejestracji do newslettera przesyłane są do nas dane z maski wprowadzania.Aby mieć pewność, że przy wprowadzaniu adresu e-mail nie popełniono żadnych błędów, stosujemy tzw Procedura double opt-in (procedura DOI): Po wpisaniu przez Państwa adresu e-mail w polu rejestracyjnym i wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera, na podany adres e-mail wyślemy Państwu link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu tego linku potwierdzającego Twój adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej umożliwiającej wysyłanie biuletynu. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.Dodatkowo podczas rejestracji zbierane są następujące dane:

Data i godzina rejestracji

Zostanie uzyskana Twoja zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rejestracji i będzie zawarte odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newsletterów. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu przesyłania newslettera.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się przez użytkownika do newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Zbieranie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji ma na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług lub używanego adresu e-mail.

 1. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja biuletynu. Pozostałe dane osobowe zebrane w ramach procesu rejestracji są usuwane zazwyczaj po upływie siedmiu dni.

 • Możliwość wyrażenia sprzeciwu i uczestnictwa
 • Użytkownik, którego to dotyczy, może w każdej chwili anulować subskrypcję biuletynu. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Dzięki temu istnieje również możliwość cofnięcia zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych w procesie rejestracji.

   

  VII. Reklama e-mailowa dotycząca podobnych towarów i usług


  Mycl Turell może – nawet bez Twojej wyraźnej zgody – wysyłać Ci e-mailem treści reklamowe zawierające towary/usługi podobne do tych, które już zakupiłeś od


  Mycl Turell tr123442> w przeszłości.

   

  Na końcu każdego e-maila otrzymasz możliwość wyrażenia zgody na przyszłe wykorzystanie Twojego adresu e-mail do wcześniej określonego celu (reklama porównywalnych towarów i usług) przez Mycl Turell do zaprzeczać. Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi § 7 ust. 3 UWG oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   

  VIII. Rejestracja 

  1. Opis i zakres przetwarzania danych

  Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do maski wprowadzania, przesyłane do nas i przechowywane. Przekazywanie danych podmiotom trzecim nie ma miejsca. W ramach procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

  (1) Imię i nazwisko
  (2) Adres e-mail
  (3) Ulica i numer.
  (4) Kod pocztowy
  (5) MIASTO
  (6) Kraj
  (7) TEL.

  W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO. Jeżeli rejestracja służy wykonaniu umowy, której stroną jest użytkownik lub dokonaniu czynności przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  1. Cel przetwarzania danych

  Użytkownik musi się zarejestrować, aby móc udostępniać określone treści i usługi na naszej stronie internetowej. Rejestracja użytkownika jest konieczna w celu realizacji umowy z użytkownikiem lub podjęcia działań przedumownych.

  1. Czas przechowywania

  Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.
  To samo dotyczy danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.
  Ma to miejsce podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przedumownych, jeżeli dane nie są już potrzebne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wywiązania się z obowiązków umownych lub prawnych.

 • Możliwość wyrażenia sprzeciwu i uczestnictwa
 • Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili możesz zmienić przechowywane dane na Twój temat.
  Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy usunięcie danych nie uniemożliwiają zobowiązania umowne lub prawne.

   

  1. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy
  2. Opis i zakres przetwarzania danych

  Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną do nas przesłane i zapisane. Dane te to:

  (1) Imię i nazwisko
  (2) Adres e-mail
  (3) Ulica i numer.
  (4) Kod pocztowy
  (5) MIASTO
  (6) Kraj
  (7) TEL.

  W ramach procesu wysyłania uzyskana zostanie Twoja zgoda na przetwarzanie danych i będzie zawarte odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Możesz także skontaktować się z nami, korzystając z podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail.

  W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania rozmowy.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO.

  Podstawę prawną przetwarzania danych przekazywanych podczas wysyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO Jeżeli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  1. Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, oznacza to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie wysyłania służą zapobieganiu nadużyciom formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

  1. Czas przechowywania

  Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych, które zostały przesłane e-mailem, ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności wynika, że ​​dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.Dodatkowe dane osobowe zebrane w trakcie przesyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

   

  1. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

  1. Dostawca usług płatniczych

  Ta witryna oferuje różne opcje płatności, takie jak:B Płatność z góry, za pośrednictwem PayPal, Amazon i płatność na konto. W tym celu dane dotyczące płatności mogą być przekazywane dostawcom usług płatniczych, z którymi współpracujemy.Przekażemy Twoje dane osobowe osobom trzecim wyłącznie partnerom serwisowym zaangażowanym w realizację umowy oraz instytucji kredytowej odpowiedzialnej za kwestie płatnicze. Jednakże w przypadkach, gdy Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim, zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawców usług płatniczych można znaleźć w ich politykach ochrony danych.

   

  1. Firma spedycyjna

  Aby dostarczać zamówienia, współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług wysyłkowych (np.B DHL) razem. Ci dostawcy usług spedycyjnych otrzymują od nas następujące dane w celu realizacji danego zamówienia:

  • Twoje imię
  • Twój adres dostawy
  • jeśli to konieczne Twój numer pocztowy (jeśli chcesz, aby zamówienie zostało dostarczone do punktu pakowania DHL)
  • jeśli to konieczne Twój adres e-mail (jeśli dostawca usług wysyłkowych chciałby poinformować Cię e-mailem o przewidywanym terminie dostawy)

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawców usług spedycyjnych można znaleźć w ich politykach prywatności.

  Paqato

  Gdy Twoje towary są wysyłane, dane z nagłówka zamówienia są wykorzystywane do śledzenia przesyłki i identyfikowania przypadków problematycznych zgodnie z. Sztuka 6 ust. 1 lit. B (w ramach stosunków umownych/przedumownych), art. 6 ust. 1 lit. F (inne żądania) RODO przetwarzane.Informacje o użytkowniku są przechowywane i przetwarzane w systemie analizy przesyłek PAQATO firmy PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Republika Federalna Niemiec, aby móc szybciej i bezbłędnie dostarczyć towar oraz zapewnić płynną komunikację (uzasadniony interes zgodnie z art. Sztuka 6 ust. 1 lit. F RODO). Usuwamy dane, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata dokonujemy przeglądu konieczności; Obowiązują również ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

  1. Sieci mediów społecznościowych

  W ramach kampanii reklamowych przekazujemy dane dostawcom sieci społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. My i nasi partnerzy reklamowi wykorzystujemy Twoje dane do spersonalizowanych reklam, które są Ci prezentowane w naszych usługach oraz na stronach internetowych i aplikacjach innych dostawców. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi korzystamy ze standardowych technologii internetowych. Dzięki temu możemy reklamować się w bardziej ukierunkowany sposób, abyśmy mogli dostarczać Ci wyłącznie reklamy i oferty, które są dla Ciebie rzeczywiście istotne. Dzięki temu możemy lepiej spełniać potrzeby naszych użytkowników w zakresie personalizacji i odkrywania nowych produktów, a także utrzymać zainteresowanie naszych usługami w dłuższej perspektywie dzięki bardziej osobistym doświadczeniom zakupowym. Do formatów reklamowych wykorzystywanych przez nas i naszych partnerów reklamowych zaliczają się reklamy w sieciach społecznościowych (np.B reklamy na Facebooku, reklamy na Instagramie, reklamy wideo na YouTube).

  1. Informacje o fanpage’ach w mediach społecznościowych

  Prowadzimy profile w mediach społecznościowych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram (tzw. „strony fanowskie”). Regularnie publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje produktów na naszych fanpage'ach. Za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z naszymi fanpagemi lub innymi witrynami na Facebooku lub Instagramie, operatorzy sieci społecznościowych rejestrują Twoje zachowanie przy użyciu plików cookie i podobnych technologii. Operatorzy fanpage'ów mogą przeglądać ogólne statystyki dotyczące zainteresowań i cech demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) odbiorców fanpage'a. Jeżeli korzystasz z serwisów społecznościowych, o rodzaju, zakresie i celach przetwarzania danych w serwisach społecznościowych decydują przede wszystkim operatorzy portali społecznościowych.Jeśli komunikujesz się z nami bezpośrednio za pośrednictwem naszych stron fanowskich lub udostępniasz nam treści osobiste, Mycl Turell jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych. Wyjątek dotyczy przetwarzania danych opisanych poniżej w celu analizy użytkowania (statystyki strony); Jesteśmy za to wspólnie odpowiedzialni my i Facebook.

  Przetwarzanie Twoich danych przez Facebook

  Pamiętaj, że podczas korzystania z naszych stron fanowskich Facebook przetwarza Twoje dane również do własnych celów, które nie są odzwierciedlone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Nie mamy wpływu na te operacje przetwarzania danych na Facebooku. W tym zakresie odsyłamy do informacji o ochronie danych odpowiednich sieci społecznościowych:

  -          Informacje o ochronie danych Facebook

  -          Polityka prywatności na Instagramie | Centrum pomocy Instagrama

   

  XII. Sprawdzony ekspert

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi „Sprawdzony ekspert” firmy Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlin, Niemcy (zwanej dalej: „Sprawdzony ekspert”). Korzystamy z programu Proven Expert, aby zamieszczać recenzje klientów na naszej stronie internetowej. Jako klient masz możliwość oceny usług na naszej stronie internetowej. Kiedy tworzysz recenzję, Proven Expert zbiera i przechowuje Twój adres e-mail, a także dane techniczne, takie jak adres IP i informacje o używanej przeglądarce internetowej, w powiązanym pliku dziennika. Ponadto Proven Expert przechowuje również inne dobrowolne informacje, jeśli je podasz.

  Korzystamy ze sprawdzonego eksperta, aby dać Ci możliwość oceniania usług na naszej stronie internetowej. Jednocześnie wykorzystanie Proven Expert służy zapewnieniu jakości i optymalizacji. Aby zapewnić autentyczność recenzji i zapobiec nadużyciom systemu recenzji, na przykład poprzez spam lub wielokrotne recenzje tego samego użytkownika, powyższe dane muszą być przetwarzane i przechowywane przez Proven Expert. Korzystanie ze sprawdzonego eksperta służy zatem utrzymaniu bezpieczeństwa i integralności naszych systemów informatycznych. Leży to również w naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na przetwarzaniu powyższych informacji. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a) RODO. Ponadto podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

  W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz także sprzeciwić się przechowywaniu Twoich danych osobowych. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku nie można skorzystać z systemu ocen. Możesz zgłosić swoje odstąpienie od umowy lub sprzeciw, wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres e-mail podany w nocie prawnej. Możesz całkowicie uniemożliwić Proven Expert przetwarzanie i przechowywanie powyższych danych, nie korzystając z systemu ocen.

  Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. Dzieje się tak w przypadku usunięcia Twojej recenzji. Usunięcie nie nastąpi, jeżeli w indywidualnych przypadkach dalsze przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych będzie konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku mamy prawnie uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu i przechowywaniu Twoich danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO. Usunięcie nie nastąpi nawet wówczas, gdy będziemy zobowiązani do dalszego przechowywania Twoich danych osobowych ze względu na przepisy prawa.

  Informacje stron trzecich: Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlin, Niemcy. Więcej informacji na temat ochrony danych od zewnętrznego dostawcy można znaleźć na następującej stronie internetowej firmy Proven Expert: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

   

  XIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Jeśli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą.SD RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec osoby odpowiedzialnej:

  1. Prawo do informacji

   Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej informacji na temat następujących informacji:

  (1) cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
  (2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  (3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Ciebie dane osobowe;
  (4) planowany czas przechowywania dotyczących Ciebie danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie szczegółowych informacji na ten temat, kryteria ustalania Okres przechowywania;
  (5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
  (6) istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  (7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
  (8) istnienie zautomatyzowanej decyzji -dokonywania, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o logice, zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

  Masz prawo żądać informacji, czy dotyczące Ciebie dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz żądać posiadania odpowiednich gwarancji zgodnie z. Sztuka 46 RODO do poinformowania w związku z przeniesieniem.

  2. Prawo do sprostowania

  Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia od osoby odpowiedzialnej, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna ma obowiązek natychmiast dokonać korekty.

  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, pod następującymi warunkami:

  (1) jeśli zweryfikujesz prawidłowości danych osobowych, które Cię dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
  (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a w zamian ograniczeniu ich wykorzystania żądania danych osobowych;
  (3) osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
  (4) jeśli sprzeciwisz się przetwarzanie zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Twoimi powodami.

  Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawną lub przetwarzane ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.
  Czy przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższym?G Wymagania są ograniczone. Osoba odpowiedzialna poinformuje Cię o tym przed zniesieniem ograniczenia.

  1. Prawo do usunięcia

   a) Obowiązek usunięcia
   Możesz żądać od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

   (1) Dane osobowe dotyczące Ciebie nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
   (2) Cofasz zgodę, na której opiera się przetwarzanie. Sztuka 6 ust. 1 lit. a lub rodzaj. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
   (3) Umieszczasz według. Sztuka 21 ust. 1 RODO wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub złożysz wniosek zgodnie z. Sztuka 21 ust. 2 RODO sprzeciw wobec przetwarzania.
   (4) Dane osobowe dotyczące Ciebie były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   (5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
   (6) Dane osobowe dotyczące Ciebie zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. Zebrano 1 RODO.

   b) Informacje dla osób trzecich
   Czy osoba odpowiedzialna upubliczniła dane osobowe dotyczące Ciebie i czy jest zgodna z. Sztuka 17 ust. 1 RODO ma obowiązek je usunąć, podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, że Ty, jako osoba, której dane dotyczą, chcesz do usunięcia wszelkich łączy do tych danych osobowych lub wszelkich kopii lub replikacji tych danych osobowych.

   c) Wyjątki
   Prawo do usunięcia nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne

   (1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   (2) do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   ( 3) ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i ja oraz art. 9 ust. 3 RODO;
   (4) w celach archiwalnych w interesie publicznym, w celach badań naukowych lub historycznych albo w celach statystycznych zgodnie z. Sztuka 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w ust. a) może uniemożliwić osiągnięcie celów tego przetwarzania lub poważnie je utrudnić lub
   (5) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

   5. Prawo do informacji

   Jeśli skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec osoby odpowiedzialnej, osoba odpowiedzialna ma obowiązek ujawnić to wszystkim odbiorcom, którym ujawniono dane osobowe dotyczące Ciebie, zostałeś powiadomiony o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.
   Masz prawo uzyskać informację o tych odbiorcach od osoby odpowiedzialnej.

   6. Prawo do przenoszenia danych

   Masz prawo otrzymać dotyczące Ciebie dane osobowe, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dostarczono dane osobowe, pod warunkiem, że
   (1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z. Sztuka 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. RODO lub na podstawie umowy zgodnie z. Sztuka 6 ust. 1 lit. b RODO opiera się na
   (2) przetwarzaniu odbywającym się przy użyciu zautomatyzowanych procedur.
   Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, aby dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to powodować naruszenia wolności i praw innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

   7. Prawo do sprzeciwu

   Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, do wniesienia sprzeciwu; Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
   Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać danych osobowych dotyczących Ciebie, chyba że wykaże istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą na potrzeby takiej reklamy; Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.
   Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu do celów reklamy bezpośredniej, dane osobowe dotyczące Ciebie nie będą już przetwarzane w tych celach. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE – mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.
  2. Prawo do odwołania oświadczenia o ochronie danych osobowych

   Masz prawo w dowolnym momencie odwołać swoje oświadczenie o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   9. Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach z uwzględnieniem profilowania

  Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

  (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem,
  (2) ze względu na prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator przedmiot podlega, jest dopuszczalny i te przepisy prawa zawierają odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności, a także Twoich uzasadnionych interesów lub
  (3) następuje za Twoją wyraźną zgodą.

  Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO ma zastosowanie i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności, a także Twoich uzasadnionych interesów.

  W przypadkach, o których mowa w (1) i (3), osoba odpowiedzialna podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, a także Twoich prawnie uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji możliwość przedstawienia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji przez osobę odpowiedzialną.

  10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce popełnienia zarzucanego naruszenia, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza RODO. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje składającego skargę o statusie i wynikach rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środka prawnego zgodnie z art. 78 RODO.

  ×