Prawo odstąpienia od umowy

§ 11 Zasady anulowania rezerwacji

(1) Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła w posiadanie ostatni towar lub ma. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami (Motorrad Meyer GmbH & Co. KG, Grüner Weg, Grüner Weg 123, 52070 Aachen, e-mail: info@mycl-turell.de, Tel: 0241 94 64 216, Faks: 0241 94 64 23 0 ) za pomocą jasnego wyjaśnienia (np.B pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) informujące Cię o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że wyślesz informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Możesz również skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, po prostu wysyłając produkty do nas w terminie anulowania.

(2) Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy potrącamy wszystkie płatności (z wyjątkiem kosztów przesyłki oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa ), które otrzymaliśmy od Ciebie, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Twoim odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tej samej metody płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji; W żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat z tytułu tej spłaty. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dopiero wtedy otrzymasz zwrot pieniędzy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu trzydziestu dni. Ponosimy bezpośrednie koszty zwrotu towaru (obowiązuje wyłącznie na terenie Niemiec). Ponosisz odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

(3) Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów

 

  • o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decyduje indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,
  • o dostawę towarów zapieczętowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli po dostarczeniu usunięto ich zamknięcie,
  • o dostawę towaru, jeżeli ze względu na swój charakter został on po dostarczeniu nierozłącznie zmieszany z innymi towarami,
  • o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu usunięto zabezpieczenie,
  • o dostarczanie dzienników, czasopism lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

(4) Przykładowy formularz anulowania

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Do:

Motorrad Meyer GmbH & Co. KG

Mycl Turell

Grüner Weg 123
DE-52070 Aachen

Faks: 0241-94 64 23 0
E-mail: info@mycl-turell.de

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następującego towaru (*) / świadczenia następującej usługi (*)

(Proszę podać tutaj dokładną nazwę towaru)

Zamówiono dnia ______ (*)/odebrano dnia __________(*)


Twoje imię i nazwisko:
Twój adres:

Data:

Twój podpis (tylko w przypadku powiadomień papierowych):

×